Ettevõttest FLEXA Eesti

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid, kelle emaettevõte Flexa4Dreams Holding A/S asub Taanis. Siit on juhitud mööbli tootmist ja arendamist juba aastast 1972.

FLEXA Eesti AS asutati 26. aprillil 1994. aastal ning selle aktsiate 100%-liseks omanikuks on Flexa4Dreams Holding A/S.

FLEXA Eesti AS-il on Eestis kaks tehast, mis asuvad Kadrinas ja Viru-Nigulas.

Meie tehastes kasutatav puit on pärit peamiselt Põhja-Euroopast. Jaheda kliima tõttu kasvab puit aeglasemalt ning selle kiud on tugevamad. See omakorda tagab vastupidava ja kauni lõpptoodangu.

Looduse, keskkonna ja kliima säilitamiseks kasutab FLEXA ainult FSC™ ja PEFC™ sertifikaadiga puitu. See annab kindlustunde, et meie kasutatav puit on toodetud jätkusuutlikult ning meie tootmisprotsess toimub keskkonna-, majandus- ja sotsiaalseid standardeid

Meie puitkomposiitmaterjal, nagu MDF, pärineb Euroopa tehastest, mis vastavad kõige rangematele heitmesertifikaatide nõuetele (CARB II madala emissiooni sertifikaat).

Kõikidel oma puidust toodetel kasutame keskkonnasõbralikke viimistusmaterjale, mis ei sisalda lahusteid ega mürgiseid värvaineid. Keemilised testid on samuti üks osa kohustuslikest ohutustestidest, mida teostab ettevõtte väline audiitor.

TÖÖTINGIMUSED

Töötajate turvalisus ja tervis on FLEXAs väga oluline. Meie eesmärk on tagada turvaline töökeskkond kõigile meie töötajatele hoolimata sellest, kas nad on Taanis, Eestis Hiinas või mõnes teises riigis.

FLEXA Eesti tehastel on ISO 14001 sertifikaat, mis näitab, et tehastes kasutatav tehnoloogia on kaasaegne ning vastab tervise- ja turvanõuetele. Samuti viiakse tehastes regulaarselt läbi SMETA eetilist auditit, mis kinnitab, et meie töötingimused vastavad nõuetele.

Meie sertifikaadid

FLEXA - a Sustainable Story

Võta meiega ühendust

Kadrina tehas

Viru-Nigula tehas

FLEXA EESTI AS

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli tõsta digitaliseerimise võimekust Flexa Eesti AS-is.

Purpose of the project: The purpose of the project was to increase the digitization capability in Flexa Eesti AS.

Tulemus: Digitaalse teekaardi väljatöötamine

Result: Development of the Digital Roadmap

Projekti lühikirjeldus: Antud eesmärgi saavutamiseks kaardistati tarneahela- ja tootmisprotsesse, analüüsiti tänapäevaseid digitaalseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad suurendada äristrateegi tulemuslikkust, minna üle innovatiivsematele praktikatele ja optimeerida.

Fondi nimetus: EL Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 14 160 EUR

EU48685 Smart manufacturing and material technologies competence centre

Rakendusuuring: Tootmise analüüs ja optimeerimine läbi tarkade tootmistehnoloogiate (alamprojekt PR1.2)

Applied research: Production analyse and optimization with smart manufacturing technologies (sub-project PR1.2)

Alamprojekti teostamise periood: 01.09.15.-31.12.17.

Toetuse summa: 17500 EUR

Alamprojekti lühikirjeldus

Alamprojekti käigus töötatakse välja ettevõtte analüüsi süsteem ettevõtte seadmete ja protsesside võtmenäitajate (KPI) leidmiseks ja kaardistamiseks. Ettevõttele oluliste seadmete võtmenäitajate jälgimine toimub läbi reaalajas tootmise monitooringu ja optimeerimise süsteemi. Süsteem toob välja tööpingi tööajad, seisakud ja tootlikkuse valitud ajaperioodil ning aitab leida tootmise kitsaskohti, mille eemaldamisel suureneb ettevõtte tootlikkus ning vähenevad tootmiskulud.

Alamprojekti eesmärk ja tulemus

Alamprojekti  eesmärgiks on välja töötada kiirelt ja kergelt juurutatav ettevõtte analüüsi ja reaalajas tootmise monitooringu ning optimeerimise süsteem. Alamprojekti tulemuseks ettevõtte analüüsi ja reaalajas tootmise monitooringu süsteem.

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond

Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.