#yesFLEXA

FLEXA is gemaakt voor momenten en daarom zien we graag hoe u uw momenten vastlegt met uw FLEXA-product.

We willen onze volgers en klanten inspireren met content uit uw dagelijkse leven. Daarom vragen we toestemming om uw inhoud met FLEXA, die u op een platform of website van derden (bv. Facebook, Instagram, Pinterest enz.) hebt gepubliceerd, te delen. We zullen altijd de eigenaar van de inhoud accrediteren.

FLEXA's sociale mediakanalen en websites van derden zijn gerelateerd aan of eigendom van het bedrijf FLEXA4DREAMS A/S ("FLEXA").

Hoe werkt het?
Als u ermee instemt dat FLEXA de inhoud gebruikt die u hebt gecreëerd en onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven, hoeft u alleen maar te reageren met #yesFLEXA op het commentaar @flexaworld op uw sociale media-account. Uw antwoord moet:

 1. in dezelfde thread, chat of privébericht worden geplaatst; en

  2. gemaakt worden zonder enige voorwaarden of toevoegingen (een #yesIKEA met aanvullende tekst zal worden geïnterpreteerd als een "nee"), zodat we zeker weten dat je akkoord gaat met ons gebruik van de Inhoud zoals hieronder uiteengezet.

Door uw inhoud met #yesFLEXA te bevestigen, accepteert u de volgende voorwaarden:

 1. U bevestigt dat u ten minste 18 jaar oud bent of toestemming hebt van een ouder of voogd om akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 2. u bevestigt dat de personen die op uw foto's staan hiermee akkoord gaan
 3. u garandeert dat de Inhoud uw originele creatie is en niet gekopieerd is van iemand anders of, als alternatief, dat u van de rechthebbende alle rechten heeft verkregen die nodig zijn om ons toe te laten uw Inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden;
 4. FLEXA een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd, sublicentieerbaar en eeuwigdurend recht en licentie te verlenen om uw Inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden;
 5. ons uw toestemming te geven om uw Inhoud te hertekenen, te archiveren, te reproduceren, te vertonen, publiekelijk uit te voeren en/of opnieuw af te spelen en publiekelijk toegankelijk te maken, alsook om uw Inhoud of een deel ervan te knippen en te bewerken, aan te passen en te wijzigen in alle formaten op alle websites, sociale media of andere marketingkanalen van FLEXA. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle subdomeinen van flexaworld.com, alsook in elk platform of website van derden (bestaand of toekomstig) gebruikt door FLEXA voor marketing- of andere commerciële doeleinden.
 6. FLEXA het recht geven om mijn gebruikersnaam of nickname (soms ook "handle" genoemd) op sociale media te gebruiken en te publiceren in verband met de Inhoud, voor alle marketing- of andere commerciële doeleinden van FLEXA.
 7. erkent dat we niet verplicht zijn om uw Inhoud op FLEXA te publiceren en dat elke gepubliceerde Inhoud op elk moment verwijderd kan worden, zonder voorafgaande kennisgeving
 8. ermee akkoord te gaan dat u geen betaling of andere vergoeding zal ontvangen als we uw Inhoud gebruiken, maar dat we onze waardering zullen tonen door te verwijzen naar uw sociale media gebruikersnaam (handle) als de bron van de Inhoud.

We kijken ernaar uit om jouw momenten te delen!

FLEXA bewaart je gebruikersnaam voor sociale media ("handle") samen met de content waarvoor je ons een licentie geeft. Dit is om te documenteren dat jij de eigenaar bent van de content.

We willen u erkennen als de houder van het auteursrecht, wat betekent dat we altijd uw gebruikersnaam samen met de foto zullen weergeven wanneer we die publiceren op onze websites, sociale media of andere digitale communicatie- of verkoopkanalen.

Als je niet langer wilt dat wij je persoonlijke gegevens verwerken (d.w.z. de gebruikersnaam of de Instagram-post), neem dan contact op met ecom@flexa.dk en zij zullen je helpen.

We weten hoe belangrijk het voor je is om te begrijpen hoe we je gegevens gebruiken. Deze Privacykennisgeving zet uiteen hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen wanneer u een licentieovereenkomst met ons aangaat voor het gebruik van uw content op sociale media met FLEXA-meubelen of -producten (de "Foto").

We raden u aan om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen en als u vragen of twijfels hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ecom@flexa.dk en we zullen proberen om uw bezorgdheid weg te nemen. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?
FLEXA een licentie verlenen voor de Foto is volledig vrijwillig. Als u echter de licentieovereenkomst aangaat, moeten we weten wie u bent, zodat we de foto aan u kunnen koppelen en ons recht om de foto te gebruiken kunnen documenteren. Dit betekent dat wij uw gebruikersnaam voor sociale media ("handle") verzamelen en deze samen met de Foto opslaan. We willen jou altijd erkennen als de auteursrechthebbende van de Foto, wat betekent dat je gebruikersnaam voor sociale media samen met de Foto wordt weergegeven wanneer die wordt gepubliceerd op de IKEA retailwebsites, sociale mediaplatforms en andere digitale communicatie- of verkoopkanalen.

Wettelijke grond voor verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is de licentieovereenkomst tussen jou en ons met betrekking tot ons gebruik van de Foto.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De foto's worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door FLEXA en haar vertrouwde interne en externe dienstverleners. Dergelijke dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. In dat geval wordt de overdracht van uw persoonsgegevens beveiligd door bijkomende waarborgen, zoals een overeenkomst met standaardclausules inzake gegevensbescherming aangenomen door de Europese Commissie.

Toegang tot, correctie of verwijdering van gegevens
Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen of als u ons wilt vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen, kunt u contact opnemen met ecom@flexa.dk en zij zullen u verder helpen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren je gebruikersnaam op sociale media en de tekst die je bij de foto hebt geplaatst zolang we de foto bewaren. De database met foto's van klanten wordt voortdurend gecontroleerd om ervoor te zorgen dat we foto's (en gerelateerde persoonlijke gegevens) niet langer bewaren dan nodig is. We doen ons best om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en alleen toegankelijk zijn voor FLEXA-medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, laat het ons dan weten en we zullen ons best doen om uw bezorgdheid weg te nemen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via ecom@flexa.dk. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Datum publicatie 7 juli 2023